Ngoại ô ParisKHÁCH SẠN - LÂU ĐÀI BOURRON (BOURRON-MARLOTTE)
KHÁCH SẠN - LÂU ĐÀI BOURRON (BOURRON-MARLOTTE)