Vùng NormandyEDD hostel : Nơi dừng chân lý tưởng gần Mont Saint Michel
EDD hostel : Nơi dừng chân lý tưởng gần Mont Saint Michel
DOMAIN SAINT CLAIR LE DONJON : KHÁCH SẠN NHÌN RA BIỂN Ở ETRETAT
DOMAIN SAINT CLAIR LE DONJON : KHÁCH SẠN NHÌN RA BIỂN Ở ETRETAT
FECAMP : THỬ THÁCH LEO NÚI TỪ ETRETAT
FECAMP : THỬ THÁCH LEO NÚI TỪ ETRETAT
LÂU ĐÀI MONT SAINT MICHEL (NORMANDIE)
LÂU ĐÀI MONT SAINT MICHEL (NORMANDIE)
"LA MERE POULARD" VỚI MÓN OMELETTE NỔI TIẾNG KHẮP THẾ GIỚI
"LA MERE POULARD" VỚI MÓN OMELETTE NỔI TIẾNG KHẮP THẾ GIỚI
MONT SAINT-MICHEL
MONT SAINT-MICHEL
Di sản thế giới của normandie
Một ngày ở Etretat
Một ngày ở Etretat
Thành phố Honfleur
Thành phố Honfleur