Khám pháTHEATRE IN PARIS
Dịch vụ SIM Orange Holiday
Mont Saint Michel + Thuyết minh
Bảo tàng nước hoa Fragonard
CHỤP ẢNH VỚI NHIẾP ẢNH GIA CHUYÊN NGHIỆP
MUSÉE NATIONAL PICASSO-PARIS
CÔNG VIÊN DISNEYLAND
Lâu đài Versailles + Thuyết minh
BẢO TÀNG LOUVRE
VEDETTES DE PARIS
NICOLAS VLAEMYNCK PARIS HAIR SALON
XE ĐƯA ĐÓN CUNG ĐIỆN VERSAILLES - ONE NATION PARIS