ร้านอาหารร้านอาหาร Le Train Bleu
ร้านอาหาร Le Spicy Home
ร้านอาหาร Lavinia Restaurant
ร้านอาหาร SHAN GOÛT
ร้านอาหาร LES PINCES
ร้านอาหาร LA FROMAGERIE DU PASSAGE ที่ AIX EN PROVENCE
คาเฟ่ FU CASTELLA
ร้านอาหาร TERASA U ZLATE STUDNE