Château du Haut-Koenigsbourg

ปราสาท Haut-Koenigsbourg

Château du Haut-Kœnigsbourg

Château du Haut-Kœnigsbourg

ปราสาทแห่ง  Haut-Koenigsbourg เป็นปราสาทเก่าแก่ ก่อสร้างมาตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 12 และมีการออกแบบโครงสร้างใหม่ในศตวรรษที่ 15 ปราสาทแห่งนี้ตั้งอยู่ในเขตชุมชน Orschwiller  ในประเทศฝรั่งเศส เป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมอีกหนึ่งแห่ง โดยมีผู้มาเยี่ยมเยียนมากกว่า 500,000 ในแต่ละปี

 Château du Haut-Kœnigsbourg

ระหว่างการก่อสร้างปราสาทในศตวรรษที่ 12 มีเหตุการณ์ความขัดแย้งระหว่างเหล่าเจ้าขุมมูลนายเกิดขึ้นมากมาย ภายในบริเวณปราสาทจึงมีร่องรอย เรื่องราว สัญลักษณ์ของเหล่าเจ้านายในแต่ละยุคสมัยจารึกอยู่รอบๆ เหตุการณ์ความขัดเเย้งนี้มีส่วนในการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างปราสาทเช่นกัน

 

 ปราสาท Haut-Kœnigsbourg

 ในศตวรรษที่ 19 มีการรีโนเวตปราสาทอีกครั้ง โดยยังคงรักษาตำแหน่งที่ตั้งและจุดสำคัญๆของปราสาทเอาไว้เป็นอย่างดี จึงให้ปราสาทแห่งนี้สร้างความประทับใจให้กับผู้มาเยี่ยมชมด้วยรูปแบบปราสาทที่เหมือนกับปราสาทในสมัยยุคกลาง

 หากย้อนกลับสมัยศตวรรษที่ 12 บริเวณพื้นที่แห่งนี้ถือได้ว่าเป็นหนึ่งเส้นทางในการสัญจร ค้าขายเงิน เกลือ ไวน์ และข้าวสาลี หลังจากปราสาทถูกทำลายครั้งหนึ่งในสงคราม ปราสาทแห่งนี้ก็ได้รับการก่อสร้างใหม่ โดย Wilhelm II ในปี 1899 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่แคว้นอัลซาสตกเป็นอณานิคมของเยอรมัน

 

ปราสาท Haut-Kœnigsbourg  อัลซาส

อาวุธต่างๆ เช่น ธนู หอก หรือดาบต่างๆ ได้รับกาจัดเก็บไว้ในห้องจัดแสดงอาวุธ เช่นเดียวกับภาพเขียนเรเนซองส์ ซึ่งภายในห้องนี้มีการจัดเเสดงอาวุธมากมายที่มาจากสมัยยุคกลาง

ที่ตั้ง : 67600 Orschwiller, Alsace, France

เวลาทำการ: เดือนมกราคม, กุมภาพันธ์, พฤศจิกายน และเดือนธันวาคม ตั้งแต่ 9:30 - 12:00 และ13:00 - 16:30
                    เดือนมีนาคมและเดือนตุลาคม             9:30 - 17:00
                    เดือนเมษายน พฤษภาคมและกันยายน  9:15 - 17:15
                    เดือนมิถุนายน กรกฎาคมและสิงหาคม  9:15 - 18:00

ค่าใช้จ่าย : ทั่วไป 9 ยูโร, 5 ยูโร สำหรับเยาวชนอายุ 6-17 ปี, เด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี ไม่มีค่าใช้จ่าย (และเปิดให้เข้าฟรีทุกวันอาทิตย์แรกของเดือนพฤศจิกายนถึงมีนาคม)

                    Monthly first Sunday in November to March Free

เว็บไซต์ : www.haut-koenigsbourg.fr/en/

 

ปราสาทในอัลซาส

การเดินทางไปยัง Château du Haut-Koenigsbourg  

เดินทางด้วยชัตเติ้ลบัสจากสถานีรถไฟ Selestat (เดือนเมษายนถึงธันวาคม)

ค่าโดยสาร: ไป-กลับ 5 ยูโร

 

O'Bon Paris Tip 

The castle close's 45 minutes after the ticket office in the evening. And it is opened all year round, except on 1st January, 1st May, 25th December. บริเวณขายตั๋วปิดให้บริการ 45 นาทีก่อนเวลาปิดปราสาท เปิดให้บริการตลอดปี ยกเว้นวันที่ 1 มกราคม 1 พฤษภาคม และ 25 ธันวาคม

 

 Take a look at the Map- O'Bon Paris Map


เรื่อง - Mili Nair

ภาพ - Han Jae Un

แปล - Supawadee Pinkhao