Vùng NormandyFECAMP : THỬ THÁCH LEO NÚI TỪ ETRETAT
FECAMP : THỬ THÁCH LEO NÚI TỪ ETRETAT
TU VIỆN MONT SAINT MICHEL
TU VIỆN MONT SAINT MICHEL
MONT SAINT-MICHEL
MONT SAINT-MICHEL
Di sản thế giới của normandie
Một ngày ở Etretat
Một ngày ở Etretat
Thành phố Honfleur
Thành phố Honfleur