Khách sạnCODE GIẢM GIÁ KHÁCH SẠN HOTEL DE NELL
BỮA SÁNG MIỄN PHÍ Ở EDD HOSTEL & CAFE (DOL DE BRETAGNE)
KHÁCH SẠN REMEMBER RESIDENCE (PRAHA)
GIẢM GIÁ TẠI HOSTEL ATTIC (TORIN, Ý)
KHÁCH SẠN AMIGO (BRUSSELS)