ที่พักโรงแรม HOTEL DE NELL
โฮสเทล EDD Hostel
โรงแรม REMEMBER RESIDENCE กรุงปราก
โฮสเทล ATTIC HOSTEL
โรงแรม HOTEL AMIGO ในกรุงบรัสเซลส์